Liczba odwiedzin strony: 39013 Osób na stronie: 3
 

Adamski Cezary. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 243 poz. 2048 - Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii. Bruksela.2003.03.26
PROTOKÓŁ do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 26 marca 2003 r. został sporządzony Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, w następującym brzmieniu: Przekład PROTOKÓŁ do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii Strony Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., odnotowując z zadowoleniem, że bezpieczeństwo obszaru północnoatlantyckiego zostanie poszerzone poprzez przystąpienie Republiki Bułgarii do Traktatu, uzgodniły, co następuje: Artykuł I  Po wejściu w życie niniejszego protokołu Sekretarz Generalny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przekaże Rządowi Republiki Bułgarii, w imieniu wszystkich Stron, zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z artykułem 10 Traktatu Republika Bułgarii stanie się Stroną w dniu złożenia swojego dokumentu przystąpienia Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Artykuł II  Niniejszy protokół wejdzie w życie, gdy każda ze Stron Traktatu Północnoatlantyckiego notyfikuje Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjęcie przez nią protokołu. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomi wszystkie Strony Traktatu Północnoatlantyckiego o dacie otrzymania każdej takiej notyfikacji i o dacie wejścia w życie niniejszego protokołu. Artykuł III  Niniejszy protokół, którego teksty w językach angielskim i francuskim są jednakowo autentyczne, zostanie złożony w archiwach Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należycie poświadczone kopie protokołu zostaną przesłane przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki rządom wszystkich Stron Traktatu...
Monitor Polski 2001 Nr 24 poz. 417 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 7 sierpnia 2001 r.) Rej. 109/2001 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji ruchu ludowego, za aktywną działalność społeczną: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Cholewa Stanisław, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Dyba Jan Piotr, 3. Jaszczuk Andrzej Wojciech, 4. Łopatko Maria, 5. Masiewicz Jan Narcyz, 6. Ozga Franciszek, 7. Stypuła Jan, 8. Zegar Józef Stanisław, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 9. Bogusławski Włodzimierz Czesław, 10. Jakubek Eugeniusz Roman, 11. Jarecki-Sikorski Czesław Tadeusz, 12. Karpiński Marian, 13. Kiciak Jan, 14. Kotowicz Grażyna Maria, 15. Piątek Jan, 16. Polański Tadeusz, 17. Skałecki Andrzej Józef, 18. Starownik Marian Roman, za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 19. Przała Jadwiga, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 20. Kalembka Sławomir Robert, 21. Nowicki Janusz, 22. Ryszewski Bohdan Stanisław, za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 23. Błoński Benedykt, 24. Marzewski Lucjan Stanisław, za wybitne zasługi w działalności w Związku Leśników Polskich RP, za zaangażowanie na rzecz ochrony zasobów leśnych KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 25. Bartuzi Henryk Wiktor, 26. Panasiuk Piotr, za zasługi w działalności w Związku Leśników Polskich RP, za zaangażowanie na rzecz ochrony zasobów leśnych: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 27. Czarnecki Henryk Ryszard,...
KRS 0000316551 - FRIMA "KOLOS KONSTRUKCJE" KRZYSIAK & KRZYSIAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FRIMA "KOLOS KONSTRUKCJE" KRZYSIAK & KRZYSIAK SP. J. SP. J. 2008-10-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STEFANII PAWLAK 28 21-010 ŁĘCZNA ŁĘCZNA ŁĘCZYŃSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
505-008-77-96 60416047 0000316551
KRS 0000316550 - ALTECH POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALTECH POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-11-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STAROWIŚLNA 20/2 31-032 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316550
KRS 0000316549 - STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE "MECHANIK"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE "MECHANIK" STOWARZYSZENIE 2008-10-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 76-200 SŁUPSK M. SŁUPSK M. SŁUPSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316549
KRS 0000316547 - PORT BIELAWA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PORT BIELAWA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SARMACKA 7H/12 02-972 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
253-029-04-84 320587500 0000316547
KRS 0000316546 - ANVAR HOME SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ANVAR HOME SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GWIAŹDZISTA 7 D/71 01-651 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316546
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Zabrze HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Adamski Cezary. Kancelaria adwokacka
radca prawny śląskienotariusz śląskiekomornik śląskieagencja / skład celny śląskieuczelnia prawnicza śląskieprawnik śląskieprawnikReklama